Český jazyk studium

Tvorba – nemá univerzitní vzdělání …

Tvorba – nemá univerzitní vzdělání (samouk(, ze začátku psala vlastenecké básně, dále národopisné studie, např. „Obrazy z okolí Domažlicka“ – vznik během pobytu na Domažlicku pohádky „Princ Bajaja“, „Čertův švagr“ povídky „Divá Bára –...

„Křest svatého Vladimíra“

děj vytváří spor mezi carem a bohem– Vladimír rozkáže Peruninovi, aby na jeho svátek zaburácel. Chce ušetřit na dělostřelbě. Perun se rozzlobí, neslušně nadává a stěžuje si na lidi, kteří po něm stále něco...

Odříznut od národního cítění, …

– odříznut od národního cítění, rok na to za ním přijíždí manželka s dcerou – manželka onemocní tuberkulózou v Praze se vše zhoršuje dostává povolení vrátit se do Prahy za manželkou, ale už je...

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)

– gymnázium, v Praze filozofie, kněžský seminář – zklamán  vyloučen– chtěl se stát spisovatelem  studium literatury a slovanských jazyků– na doporučení Karla Josefa Šafaříka byl vychovatelem v Moskvě  zde pochopil krutost...

Svatební košile

– příčina tragédie – rouhání hlavní hrdinky, prosí pannu Marii, ať jí vrátí milého z vojny, překročila hranici mezi životem a smrtí – proč byla zachráněna – modlitba, uvědomila si své chyby – pohádkové...

Rysy romantismu

láska, romantické kontrasty, nadpřirozené bytosti, romantické prostředí, fiktivní zeměrysy realismu – sociální situace, peníze určují vztahy mezi lidmivlastenectví – všude dobře, doma nejlíp báchorka – dramatická hra s pohádkovými rysy, objevuje se zde i...

Sběratel:

– sběratel: lidové slovesnosti (pokračovatel Čelakovského), českých národních písní: „Prostonárodní české písně a říkadla“ a pohádek: „Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních“, např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska „Kytice z pověstí...

3) Dramata pohádková:

„Strakonický dudák“– hl. hrdinou je Švanda Dudách – Jihočech – miluje Dorotku a chce si ji vzít, ale rodiče jim brání – muzikant prý nedokáže uživit rodinu vydává se do světa– jeho matka Rosana...

Historické povídky:

„Dekret Kutnohorský“ – týká se UK doba Václava IV.„Rozita Ruthardová“ drama:1) drama ze současnosti:„Paličova dcera“ – kritika společnosti – dcera, která trestá dítě za hříchy svých rodičů „Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“...