Český jazyk studium

V podtextu:

(čtenář už od začátku tuší, jak to dopadne) zachycena atmosféra situace, charaktery hrdinůbez upozornění přechází z vyprávění ve 3. osobě vnitřního monologu (a úvah)prakticky neužívá básnických výrazů a metafor, píše hovorovým jazykemOSTROVY UPROSTŘED PROUDU...

Marcel Proust (1871-1922)

představitel experimentální prózy,zastánce fr. filosofa Henri Bergsona – každá skutečnost je poznatelná pouze intuicí, ne rozumem – ovlivnilo to jeho dílotvrdil, že smysl života se nám objeví ve vzpomínkách a v návratu do minulosti...

Ernest Hemingway (1899-1961)

od mládí měl rád lov, box, býčí zápasy,1954 Nobelova cenacelý život rád popisoval věci okolo nebezpečí, kde se hrdinové pohybovali na hranici života a smrtike konci 1. svět. války se stal dobrovolníkem a bojoval...

17.Velké postavy světové literatury 1.pol. 20.stol.,varování před fašismem

Charakteristika:rozvoj techniky a civilizace,ubývá dějovosti,literatura se stává subjektivnější,nejde o zobrazení vnější reality(je to konfrontace vnitřního světa s okolím),objevují se prvky absurdity,experimentuje se s jazykemFranz Kafka (1883-1924)absurdní, pesimistická díla – odráží se tu jeho vztah...

Futurismus

-do umění přítomnosti a budoucnosti proniká moderní život,obraz světa v pohybu,který je zachycen do časově následných fází Kubismus-úsilí postihnout podstatu věcí,rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky Dadaismus-vyjadřuje odpor k válce,pocit nesmyslnosti života,zdůrazňuje uměleckou absurditu Poetismus-výlučně...

Jiří Wolker (1900-1924)

-nejdůležitější představitel proletářské poezie,zemřel na TBC,v mládí měl optimistické názory, důvěra v lidi: HOST DO DOMU – sbírka,poezie prostých věcí, báseň POŠTOVNÍ SCHRÁNKA,závěr báseň Svatý KopečekTĚŽKÁ HODINA – sbírka soc. balad,proletářská poezieSociální balady-epická šíře,sociální...

Vítězslav Nezval (1900-1958)

nejvíc psal sonety a villonské balady, ale psal i divadelní hry, romány, reportáže a povídky – všechny žánryproletářská poezie:PODIVUHODNÝ KOUZELNÍK,NEZNÁMÁ ZE SEINYEDISON – poetismus i surrealismus, 5 zpěvů,do děje vstupuje básník – lyrický hrdina...

16.Umělecká avantgarda 20.stol. a její projevy v literatuře

Anarchističtí buřiči:heslo: „Úplným osvobozením jedince ke svobodné společnosti.“psali úplně jednoduché zpěvné verše,prosazovali individualitu každého,odpor ke spol., pesimismus – buřičství – bohémský život,do básní nastoupila absolutní jednoduchost,šokovali svým chováním měšťáckou spol. Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)básník,...

Petr Bezruč (1867-1958)

dostal tuberkulózu – myslel si, že zemře – začal psát,psal básně a anonymně je posílal do čas. Čas – redigoval ho Jan Herben – chtěl se dopídit, kdo mu to posílá, Bezruč za to...

Jaroslav Vrchlický, Emil Frída (1853-1912)

– poezie-asi 4000 básní,80 básnických sbírek– obdivoval antickou kulturu a vzdělanost – poznal Itálii– v 90.letech prošel tvůrčí i osobní krizí – mladí spis. ho velmi kritizovali (Machar, Šalda) za nepůvodnost (prý napodobuje cizí...