Český jazyk studium

Literatura nejstarší doby

Maturitní otázka 1 Literatura nejstarší doby Pojmy: Literatura: písemnictví, texty (písemné záznamy), které jsou společensky významné Druhy literatury odborná literatura (např. historická) umělecká literatura jednací písemnictví Společenská funkce literatury: poznatkové obohacení estetické působení citové...

Obraz mládí v literatuře

Maturitní otázka 25 Obraz mládí v literatuře Řecká literatura Homér Ilias Obsah: líčí úsek posledních 51 dnů z desetileté Trojské války. Syn trojského krále Priama Paris odloudil spartskému králi Menelaovi jeho ženu Helenu. Pohaněný Meneosa...

Česká literatura (od roku 1968 do současnosti)

Maturitní otázka 24 Hledání a zápasy současné české prózy, poezie a dramatu (od roku 1968 do současnosti) Charakteristika období a) od roku 1968 do roku 1989 21. srpna 1968 obsazení Československa spřátelenými vojsky Varšavské...

Kritický realismus ve světové literatuře

Maturitní otázka 15 Kritický realismus ve světové literatuře realismus vzniká ve Francii v druhé polovině 19. století, kdy nabývá převahy nad romantismem. Tento přechod ale nebyl plynulý, i v díle některých romantických autorů, jako...

Obraz města v dílech českých spisovatelů

Maturitní otázka 13 Obraz města v dílech českých spisovatelů Mastičkář polovina 14. st. toto drama zesměšňuje podvodné lékaře a podává výstižný obraz tehdejšího života městské chudiny je zde použit hovorový jazyk , germanismy a vulgarismy....

Próza s tématikou českého venkova, ruralismus

Maturitní otázka 12 Próza s tématikou českého venkova, ruralismus František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852) sběratel lidové slovesnosti narodil se ve Strakonicích jako syn tesaře studoval na gymnáziu v Českých . Budějovicích, poté filozofii v Praze zabýval...

Rozvoj české literatury ve druhé pol. 19.stol. – Májovci

Maturitní otázka 9 Rozvoj české literatury ve druhé polovině 19. století – generace Májovců 50. léta revoluce roku 1848 potlačena nástup Bachovského absolutismu: po prohrané revoluci 1848 se stal ministerským předsedou Alexandr Bach upevnil...

Česká literatura ve druhé etapě národního obrození

Maturitní otázka 6 Česká literatura ve druhé etapě národního obrození Osvícenectví v české literatuře České národní obrození je vyvoláno novým myšlenkovým proudem, osvícenstvím. osvícenectví se k nám rozšířilo z Francie, kde ho prosazovali takzvaní encyklopedisté,...