Český jazyk studium

Česká díla: pro lid

KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ: ostrá kritika církve, jejího bohatství, zištnosti, prodávání odpustkůVÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE: =víra v Boha, desatero a otčenáš, výklad tří modliteb– úvahy o mravním životě a kritika spol.POSTILA (Post illa verba):...

Jan Milíč z Kroměříže:

-nejradikálnější a nejvlivnější, protože kázal i česky-zřekl se bohatství, měl největší vliv na chudinu-obrovsky odvážný, protože neměl co ztratitMatěj z Janova:-učenec, latinské spisy-kázal výhradně latinsky – jen pro učenéTomáš Štítný ze Štítné:zchudlý šlechtic, zeman-o...

Jan Hus:

-narodil se v Husinci u Prachatic-studoval na UK – univerzitní profesor, vysvěcen na kněze – pak rektor UK-kázal i psal česky i latinsky-centrum – Betlémská kaple-ovlivnil Václava IV. – vydán Kutnohorský dekret (1409), omezující...

Kroniky:

DALIMILOVA KRONIKA:– anonymní – historický omyl (táhl se až do Obrození)– nejstarší česky (staročesky) psaná veršovaná kronika– opírá se o Kosmovu kroniku– prostý vyprávěcí sloh, zajímavost děje, přístupný jazyk– oceňuje se – lit. forma,...

Písemné památky z konce 13. a začátku 14.stol.

-rozvitý feudalismus, zesiluje měšťanstvo, vliv světského prostředí = laicizace (zesvětštění)-demokratizace a zčeštění lit., výlučné postavení verše-nezájem o původnost námětu, anonymita autora – obtížná datace, staročeská díla – kroniky, duchovní písně, legendy, světský epos světský...

KRISTIÁNOVA LEGENDA – latinsky

– anonym, vyšší umělecká hodnota– osudy sv. Václava, mučednická smrt, i osudy Ludmily (zavražděná na rozkaz Drahomíry)– duchovní píseň – zpívaná modlitbaHOSPODINE, POMILUJ NY – funkce hymny, prosba o mír a úrodu, jednoduchá forma...

KYJEVSKÉ LISTY

– soubor modliteb určené pro mši, napsány hlaholicí– právnická lit.: NOMOKÁNON – pro církevZÁKON SOUDNYJ LJUDEM – pro laiky (širší veřejnost) PATERIK – zachycuje život poutníků a mnichů– připisováno jejich žákům: ŽIVOT KONSTANTINŮV –...

Publius Ovidius Naso

– znelíbil se Augustovi – musel žít ve vyhnanství– lyrika: UMĚNÍ MILOVAT – rady, zkušenosti ELEGIE– epika: PROMĚNY – vychází z řecké i římské mytologie– např. Pygmalion (- Bernard Shaw:Pygmalion) 3. postklasické období (stříbrný...