Český jazyk studium

15. Vývoj českého divadla v 19. století

a) první pokusy o českou dramatickou tvorbu, hry na hradech a zámcích České divadlo mělo málo času na to, aby se mezi husitskými válkami a Bílou horou. rozvinulo Přejímalo se ze zahraničí. V 18....

14. Tematika venkova a historická próza v 2. pol. 19. stol

a) venkovská tematika Patří sem také Karolína Světlá (Vesnický román, Nemodlenec, Frantina, …). Viz. 13. Karel Václav ReisPo Karolíně Světlé nejtypičtější autor vesnických povídek a románů. Nechtěl být dáván dohromady s nějakým směrem. Hájil...

13. Česká literatura po roce 1848

a) charakteristika doby 1848 – Vídeňské povstání – potlačeno. Alexandr Bach – ministerský předseda a ministr vnitra. Zavedl přísnou cenzuru (zákaz národních vlasteneckých časopisů)., posílena policie, zrušen parlament, rozehnán Kroměřížský sněm, opírá se o...

12. Česká literatura od 30. do 50. let 19. století

a) Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha16. 11. 1810 (Praha) – 6. 11. 1836 (Litoměřice)Představuje romantismus v české literatuře. Byl z chudé rodiny, ale vystudoval filosofii a práva, jako student se staral o...

11. Doba českého národního obrození

a) společenské a politické poměry, vznik národního hnutí Od poslední třetiny 18. stol do 30. let 19. stol. (konec 1868). Český národ si začíná uvědomovat češství (používala se Němčina, česky mluvily jen spodní vrstvy).1773...

10. Evropský preromantismus a romantismus

a) preromantismus francouzský, anglický a německý Literatura na rozhraní klasicismu a romantismu. Pocity člověka, který se osvobodil myšlenkově a něco cítí. Hledá se nezkažený člověk. Vědomá opozice proti rozumu.Sentimentalismus – Převážně městský. Obhajovali lidskou...

Antická literatura

a) eposy, bajky, poezie Řecko – Dobré podmínky pro rozvoj kultury. Obchod a výměna informaci.Bajky – 7/6. stol. př.n.l.Periodizace:archaické 9/8 stol. př.n.l. – 5. stol. př.n.l.atické 5.-4. stol. př.n.l.helénistické 338-30 př.n.l. HomérSlepý básníkIlias –...

Literatury starověkého Předního východu

a) první písmo, literatura sumerská, akkadská a staroegyptský, Gilgameš Nejstarší literární památky Předního východu – Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie. Vznik kultury hlavně v povodí velkých řek – Ganga, Eufrat, Tigris Sumerská kultura vyhynula a...

2.Literatura Fantasy

J.R.R. TolkienByl magickým protikladem konzumní společnosti a uspěchaného světaPÁN PRSTENU-trilogieHOBIT-zápas dobra a zla,fantastický svět starodávných,šťastných a mírumilovných lidí žijících ve Středozemsku,čaroděj Gandalf,hobit Bilbo RowlingováHARRY POTER-příběhy a dobrodružství mladého čarodějnického učně 3.Literatura Totalitní moci Georgie...

1.Literatura Katastrofická

Ray BradburyAutor,který ve svých prózách překonal pojetí sci-fi jako pouhé popularizace technického pokrokuMARŤANSKÁ KRONIKA451 STUPŇU FAHRENHEITA-obraz technicky vyspělé,ale nekulturní civilizace,nemožnost vzepřít seSLUNCE A STÍN-jeho díla varují před přílišnou technizací světa Artur HaileyPENĚZOMĚNCI-román profesní a...