Český jazyk studium

18. Próza mezi 1. A 2. Světovou válkou

918 – konec první světové války, 28. 10. vznik Československého státu20. léta – rozvoj ekonomiky, kultury a demokracie1929-1933 – světová hospodářská krize30. léta – nástup fašismu v Německu a 1939-1945 – 2. světová válka...

17.poezie mezi 1. A 2. Svět. Válkou

Česká demokraticky a humanisticky orientovaná próza 20.-40. let XX. století Humanismus– je to duchovní proud zaměřený na postoj člověka ve světě, vidí ho jako jednotlivce, bytost, která má určité potřeby a má na ně...

16. první světová válka v dílech našich i světovích autoru

Ohlas I.světové války ve světové literatuře– válka – otřesné zkušenosti a strašné následky– autoři se většinou války zúčastnili => svědectví a varování– tzv.“ztracená generace“ – lidé jdoucí ze školy rovnou na bojiště, kde postupně...

15. Generace buřičů

– až do 18 století se společnost úspěšně rozvíjela a to má za následek, že lidé jsou spokojení, ale v 19 století nastává změna– básníci hledají nové cesty ve způsobu psaní, opouštějí tradiční témata...

13. Kritický realismus v české i světové literatuře

– 19.stol. – rozvoj přírodních a technických věd– průmysl– víra ve smyslové poznání = positivismus– v Evropě různé podmínky: Francie – revoluce; sociální problémyRak.Uh. – revoluce; porážka -> bachovský absolutismus– literatura: – kritická analýza...

12. Ruchovci a lumírovci

Ruchovci– básníci 60 let 19 století– shromáždili se okolo časopisu ruch, ve kterém si tiskli své básně– jsou nespokojeni s politicky nevyřešenými otázkami– charakterizuje je vlastenecké nadšení, které je spjato s demokratickými ideály– prosazují...

11. Májovci

– v 60 letech se začíná dostávat ke slovu nová generace, ale její vstup na uměleckou sféru není jednoduchý– tato generace vyrůstala v době, kdy starší generace (generace NO) se buď odmlčela nebo umírá–...

10. Humor a satira c české literatuře

HumorSlouží k pobavení, vyznačuje se dušení pohodou, napomáhá překonat obtíže a nedostatky. Satira :Literální žánr, který si výsměšně, ironicky všímá různých nešvarů lidí nebo společnosti. Vznik satiry – 14. století, bezohledná satira na jarmarcích...

9. Romantismus v české literatuře

– cílem je vytvořit literaturu, která by odpovídala soudobým zájmům a potřebám národa– autoři se snaží prostřednictvím svých děl vyjádřit svou nespokojenost, nálady a touhu po svobodě Karel Hynek Mácha – narodil se v...