Český jazyk studium

8. Romantismus ve světové literatuře

– myšlenkové umělecké hnutí– vzniklo kolem 18 a první polovina 19 století– kladl důraz na city a fantazii– uplatnil se v literatuře hudbě i ve výtvarném umění AnglieGeorge Gordon Byron – romantický bouřlivák, bojovník...

6. Národní obrození- historie, jazykověda divadlo

– hospodářským a společenským předpokladem NO byl ekonomický pokrok, rozvoj výroby průmyslu a v zemědělství– za Čecha byl považován ten kdo česky mluvil a psal– rozvíjel se český jazyk, důraz kladen na jazykovědu– počátky...

5. Klacisicismus

Klasicismus– nejsilnější se vyvinul ve Francii (18 století až počátek 19 století)– umělecký sloh, který přichází po dobách renesance ¨křesťanská témata– v architektuře jednoduchost tvarů, osová souměrnost (francouzské parky, zahrady)– měřítkem krásy byla pravda,...

4. Baroko literatura doby pobělohorské

Evropské baroko– umělecký styl od poloviny 16 století do 18 století– vzniká v Itálii a ve Španělsku– středem pozornosti je bůh, posmrtný život, roste vliv církve– jeho tvary jsou plné, oblé, symetrické a ladné,...

3. Renesance a humanismus

Renesance a humanismus v evropské literatuře: Renesance: Znovu obnovení antických idealůVzniká v italii Humanismus: Nový světový názor, studium antiky a její napodobováníOznačuje žívotní a vzdělávací program kde člověka staví na první místoRovoj přírodních vědVynález...

2. Zlidovění literatury v době husitské

Literatura husitského obdobíkancionál – obsahuje nejslavnější husitský chorál Kdož sú Boží bojovníci a píseň Povstaň, povstaň veliké město pražské. Kancionál ( z lat. cancio = zpěv) – sborník duchovních zpěvů. K umělecky nejvyspělejším dílům...

1. Počátky čekého písemnictví do 14. Století

Charakteristika:Koncem 13. Století nastali v Čechách příznivé podmínký pro rozvoj literatury v českém jazyce.Do literatury proniká nová společenská skupina měšťamstvoAutoři jsou většinou neznámíVznikají univerzity jako zdroj vzdělanosti měšťanů( 1348 Karlova univerzita) Staroslověnské písemnictví a...

Český jazyk literatura – maturitní otázky – obsah

1. Počátky českého písemnictví do 14. Století2. Zlidovění literatury v době husické3. Renesance a humanismus4. Baroko literatura doby podbělohorské5. Klasicismus6. Národní obrození- historie, jazykověda divadlo7. Lidová slovesnost a její význam. Balada v české lit.8....

Sebemotivací k úspěchu

Sebemotivací k úspěchu? Pokud chcete být v životě úspěšný, je velmi nutné vynikat v jedné zásadní věci – v umění vlastní motivace. Musíte vědět, jak motivovat sebe samého. Měl byste být schopný si zachovávat...