Český jazyk studium

Česká literatura v počátcích národního obrození

Maturitní otázka 5 Česká literatura v počátcích národního obrození, ústní lidová slovesnost Osvícenectví v české literatuře České národní obrození je vyvoláno novým myšlenkovým proudem, osvícenstvím. osvícenectví se k nám rozšířilo z Francie, kde ho prosazovali takzvaní...

Starověká literatura

1. Starověká literatura Staroorientální literatury 1. Literatura sumerská neboli akkadská vznikala ve 4. tisíciletí př. n. l., je nejstarší počátky světové literatury jsou spjaty s nejstarší kulturně vyspělou civilizací, se sumerskou civilizací v Mezopotámii....

ČESKÝ JAZYK – studium: OBSAH

Drama Česká próza Česká poezie Okupace Meziválečné drama České divadlo První světová válka Generace buřičů Kritický realismus Ruchovci a lumírovci Májovci Humor a satira Romantismus Lidová slovesnost Národní obrození Klacisicismus Baroko Renesance a humanismus...

25. Literatura s historickou tématikou

Antická literaturaTitus Livius – vytvořil rozsáhlé historické dílo kde popisoval celé římské dějiny od 9. stol. p.n.l.Publius Kornelius Tacitus- Dějiny, letopisy. Do historie vkládal zábavné příběhy.Josefus Flavius-žid. Válka židovskáGayus Julius Caesar-Zápisky o válce galské,...

24. Vývoj dramatu od roku 1945 do současnosti

Drama 1945-1968– po válce – doznívání okupačních tendencí s jinotaji – Jan Drda – pohádkové hry – Dalskabáty, hříšná ves aneb …, obnoveno D46, vliv totalitní ideologie– 50.léta – zánik satirické tvorby a divadla,...

23. Vývoj české prózy od roku 1945

První vlna– prozaická díla se obracela k válečným událostem, popisují se zážitky z koncentračních táborů, a pobytu ve vězení, z fronty Jiří Weil– Život s hvězdouEdvard Valenta– Jdi za zeleným světlem Druhá vlna– autoři...

22. Vývoj české poezie od r.1945 do současnosti

– v květnu 1945 skončila 2 světová válka, po které se z exilu začali vracet spisovatelé do Čech (Langer, Voskovec, Werich…)– vychází tzv. vězeňská literatura ( reportáž psaná na oprátce- Julius Fučík)– na začátku...

20. Meziválečné drama

František Xaver Šalda Dítě-drama, komedieZástupové-drama, tragédie, kritizuje lidskou pasivitu Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quiota-travestie, podle díla španělského renesančního autora Miquela Cervantese, tohle je pokračování, přátelé dona Quiota se snaží ho zapojit do skutečného života,...